Svilušky jsou malí roztoči (1,5 mm), kteří jsou zřetelně rozpoznatelní podle tmavší skvrny, kterou mají na každé straně svého žlutohnědého tělíčka. Existují jak červené, tak žlutohnědé druhy. Při bližším pohledu pod lupou můžeš napočítat osm nohou. Především v teplém a suchém prostředí se může sviluška extrémně rychle rozmnožovat.

Délka života jedné samičky svilušky trvá několik týdnů a v této době stihne položit na spodní stranu listů cca 100 až 120 malinkatých červených vajíček. Vajíčko svilušky se při 21°C vylíhne za 5 dní. První dvě larví stádia trvají každé 2 dny, třetí stádium trvá cca 4 dny. Po následném oblanění se zjeví již vyrostlé zvířátko.

Toto sice obyčejnému pěstiteli jeho situaci nijak neulehčí, ale mladé svilušky mají v prvních dvou životních fázích o dvě nohy méně. Sviluška se živí tak, že na spodní straně listu nabodne rostlinné buňky a vysaje je. Tím pádem vznikají na listech malé žlutohnědé tečky. Při větším napadení může takto zesvětlat a odpadnout cely list. Poznávacím.znamením pro svilušky je stříbřitě šedé předivo (pavučina) na spodní straně listů, na rozvětvení listů a na zárodcích květů. Pavučina chrání svilušku před vyschnutím.


Uvidíš-li toto, pak je již celkem pozdě. Roztoč je často latentně přítomná v pěstební místnosti, ale objeví se pouze tehdy, když jsou pro to příhodné podmínky (např. když je vlhkost vzduchu příliš dlouhou dobu příliš nízká). Nejpřirozenější obranou je pravidelné postřikování vodou. Přitom nesmíš zapomínat zejména na spodní stranu listů.

Postřikování prostředkem obsahujícím pyrethrin může také dost pomoci. Pyrethrin je přírodní jed, který lze nasadit proti nejrůznějším roztočům a hmyzu. Rozpouští hmyzu totiž jeho ochrannou vrstvu, čímž ho činí bezbranným. V pyrethrinových pfípravcích, které jsou k dostání, je obvykle zpracována chemická látka „piperonylbutoxid“, která zesiluje působení pyrethrinu. To činí ovšem postřik o něco méně přírodním! Pyrethrin nesmíš nikdy používat zároveň s dravými roztoči Phytoseiulus persimilis, neboť‘ takový přípravek je smrtelný i pro ně.